(tryck två ggr på knapp S för fast individuell) - Tryck på den knapp på handsändaren du önskar till detta relä.Allmän information: T60-mottagarna kan lagra 10 stycken sändare med individuell kod, utom T60RX-03AGL som kan lagra upp till 500 stycken.

Gateway: 131# #1# sätter som din gateway.Tryck på knapp.

IP: 111# #1# Sätter som ditt fasta.Om det fortfarande inte fungerar öppna portarna 50 i din brandvägg/router/modem (protokoll UDP).Om det ändå inte fungerar testa använda DMZ funktionen i din router/brandvägg/modem.